Plus Prague hostel

Místo: Praha 7- Holešovice
Investor:    NAOLA s.r.o.
Autoři:

Ing. arch. Martin Belica

Ing. arch. Petra Belicová

Ing. arch. Leoš Zeman

Stupeň:

realizace 2007