Centrum Hrnčíře

Místo:

Osvětová - K Šeberovu

Praha 4   - Šeberov

Investor:    ÚMČ Praha – Šeberov
Autoři:

Ing. arch. Martin Belica

Ing. arch. Petra Belicová

Ing. arch. Leoš Zeman

Stupeň:

architektonická studie 2007